piątek, 14 czerwca 2013

Film podsumowujący COMENIUS 2011-2013

http://www.youtube.com/watch?v=2lO3GmRU6a8


PODSUMOWANIIE z realizacji projektu Comenius w roku szkolnym 2012/2013       

 • W ramach projektu Comenius , we wtorki spotykają się chętni uczniowie z klas IV-VI z koordynatorem projektu w celu pomocy przy realizacji zadań. Na spotkania te uczęszczają: 2 uczniów z klasy IV, ok. 5 uczniów z kl. V oraz ok.4 uczniów z klasy VI.
 •          Od 1-5 października byliśmy gospodarzami wizyty partnerów projektu. Łącznie gościliśmy 33 osoby w tym 13 uczniów i 20 nauczycieli.
 •         Uczniowie przygotowali wiele prezentacji multimedialnych, na następujące tematy: zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby,  zdrowej żywności, gatunków zwierząt i roślin, które są pod ochroną, prezentację podsumowującą realizację projektu, prezentacje z wizyty na Litwie. Prezentacje można zobaczyć na kanale You Tube.       
 •          Przeprowadzono konkurs pt. Ekologiczny koszyk darów jesieni w kat. plastik /I miejsce zdobyła Oliwia Pajonk, II miejsce K. Chrzęstek, III miejsce Marta Paliczka /oraz na biżuterię z plastiku /I miejsce –N. Błaszczyk, II miejsce  -M. Paliczka, III miejsce  O. Pajonk/. Konkursowe prace wystawiono na dolnym korytarzu.
 •        Klasa III wykonała kukiełki, postaci z bajek z zużytych butelek i innych materiałów.
 •          Wspólnie z biblioteka szkolną i świetlicą szkolną świętowano Dzień Drzewa. Biblioteka przygotowała na ten temat konkurs, natomiast na świetlicy dzieci wykonywały prace plastyczne na temat drzew.
 •          W miesiącu listopadzie realizowano tematy związane ze zdrową żywnością. Przygotowano gazetkę tematyczną na korytarzu , cała szkoła przygotowała się do degustacji zdrowych produktów. Każda klasa przyniosła inną grupę zdrowych produktów. Zaprezentowano prezentację multimedialną o zdrowej żywności przygotowaną przez ucznia. W szkole naszej również jest prowadzona akcja Szklanka Mleka i Warzywa i owoce w szkole. Pani higienistka przeprowadziła pogadanki na temat właściwej diety. Zorganizowano również tzw. Zdrową dyskotekę, na której uczniowie częstowali się owocami, sokami, wodą mineralną, natomiast w konkursach tanecznych mogli wygrać batoniki musli, soczki, ufundowane przez Radę Rodziców.
 •          Uczniowie kl. I-III brali udział w konkursie plastycznym organizowanym przez ZIM M-ów pt. Kaczorek Czyścioszek. W konkursie tym uczennica Marta Góral z  kl. III zdobyła nagrodę, natomiast uczniowie z kl. IV i V brali udział w powiatowym konkursie filmowym pt. „Nakręć się na  eko!”. Film Marty Paliczki zdobył IV miejsce, na V miejscu był Jakub Faron, VI miejsce zdobyła Kornelia Minoł. Filmy przygotowali również: Jakub Radowski, Tomasz Friedrich oraz Julia Kegler.
 •          Uczennica Julia Kegler zdobyła I miejsce w konkursie powiatowym: pt. VI edycja powiatowego konkursu plastycznego na stroik świąteczny i ozdobę choinkową organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Mikołowie. Prace miały być wykonane z rzeczy niepotrzebnych, odpadów, makulatury (recycling).Prace oddały również uczennice klasy VI oraz M. Paliczka z kl. IV.
 •          Na korytarzu zorganizowano wystawkę ozdób świątecznych, kartek świątecznych które otrzymaliśmy. Na spotkaniach grupy Comenius uczniowie wykonali ekologiczne choinki ze starych gazet dla każdej klasy z życzeniami świątecznymi w każdym języku kraju partnerskiego.
 •          Kontynuowana jest akcja zbiórki plastikowych nakrętek, zużytych baterii oraz tonerów.
 •          W klasach młodszych prowadzone jest kółko ekologiczno-przyrodnicze, na którym zaprezentowano prezentacje multimedialne m.in. o gatunkach roślin i zwierząt, które są pod ochroną  w Polsce, prezentacje „Co to jest recykling?”.
 •           Natomiast w klasach starszych prowadzone jest  kółko turystyczno-przyrodnicze przez p. L. Szczudlak, w ramach działań kółka uczniowie byli na warsztatach w ŚOB w Mikołowie-Mokrem pt. ”Gra terenowa- święto pszczoły” /18.06.2013. Warsztaty były związane z realizacja tematu w projekcie pt. naturalne zasoby i źródła przyrody i ich ochrona. W ramach realizacji tego punktu, zorganizowano na korytarzu szkolnym wystawę kamieni, minerałów, zielników, nasion.
 •          Na warsztatach ekologicznych pt. „W poszukiwaniu dzikiej natury” w ŚOB, była również klasa VI /20.09.2012/.
 •          W ramach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny oraz Dni Środowiska klasa IV pod opieką p. L. Szczudlak przygotowała przedstawienie teatralne /21.03.2013/ oraz zaprezentowano prezentacje multimedialne na temat :Zanieczyszczenia Wody, Gleby.
 •         W ramach obchodów „Dnia Ziemi” uczniowie sprzątali najbliższą okolicę, uczennica Julia Kegler wzięła udział konkursie fotograficznym pt. „Skarby Planety”, Julia Przeliorz w konkursie poetyckim pt. „Źródło…” oraz uczeń klasy II Patryk Bojanek w konkursie plastycznym „Drużyna Wielkiego Segrego”, konkursy te były organizowane w ramach obchodów XX „Tygodnia Ziemi” przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
 •          Drugą wielką akcją organizowaną w ramach obchodów Dnia Ziemi było włączenie się w ogólnopolską akcję fundacji Arka pt. „Listy dla Ziemi”. Uczniowie pisali listy na specjalnych formularzach, następnie prace zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym, a najciekawsze listy zostały wysłane do fundacji na konkurs.
 •          Na korytarzach szkolnych prowadzono gazetki ścienne o tematyce ekologicznej, prezentujące prace plastyczne dzieci, które wykorzystywały do wykonania ich np. starych gazet oraz gazetki i gabloty ze zdjęciami i  pamiątkami po wizytach.
 •         Klasa II realizowała tematy związane z wodą, natomiast klasa I zrealizowała „Co szkodzi Ziemi-praca plastyczno-techniczna „Pożeracz baterii” /18.04.2013 oraz „Szklany bałwanek”-praca plastyczno-techniczna/14.01.2013/. Klasa V wspólnie z p. G. Gatnerem przygotowała „Dzień Europejski”, w czasie tego spotkania zaprezentowano prezentację multimedialną, która otrzymaliśmy od partnerów z Litwy i Hiszpanii.
 •        W celu  upowszechniania, promowania w środowisku lokalnym projektu Comenius prowadzony jest szkolny blog, umieszczane są artykuły w lokalnej prasie i na stronie internetowej szkoły, prowadzona jest gazetka na korytarzu, przygotowywane są okresowe wystawki prac  i innych rzeczy związanych z projektem. W czasie spotkania środowiskowego z okazji Dnia Mamy i Taty /14.06.2013/ zaprezentowano rodzicom prezentację multimedialną podsumowującą realizację projektu oraz wystawę prac uczniów, zdjęć, pamiątek z wizyt. Również na korytarzu w tym dniu zostały wywieszone plakaty, banery, ulotki przygotowane przez uczniów, które miały przybliżyć sprawy związane z recyklingiem.
 •         W tym roku szkolnym odbyły się dwie wizyty zagraniczne na Litwę/16.03-20.03.2013/ oraz wizyta podsumowująca realizacje projektu do Hiszpanii/18.05-25.05.2013/. W czasie tych wizyt nauczyciele oraz uczniowie mieli możliwość poznania systemów edukacyjnych w tych krajach, kultury, zwyczajów, wymiany doświadczeń, poznania nowych ludzi, praktycznego kontaktu z językiem angielskim.
 •         Podsumowując realizację projektu można powiedzieć, że przyniosła ona wiele korzyści dla uczniów, nauczycieli i innych. Po pierwsze uczniowie mieli możliwość nawiązania przyjaźni z uczniami z innych krajów, szczególne cenne są kontakty z dziećmi z Hiszpanii, z którymi chcemy kontynuować współpracę po zakończeniu projektu. Dowodem jest na to przesłanie prac dzieci hiszpańskich o Fryderyku Chopinie / wystawka tych prac znajduje się na gazetce/oraz adresów tych dzieci. Już dziś uczniowie klasy IV  odpowiedzieli na to zaproszenie i odpisali . Korespondencja ta ma  za zadanie użycia języka angielskiego w praktyce. W przyszłym roku szkolnym chcemy się zrewanżować i wysłać prace na temat znanych ludzi z Hiszpanii…a może i wizyty w Hiszpanii w ramach wymiany???? Cenna jest również przyjaźń z Litwinami, którzy zaprosili nas do zwiedzenia ich kraju. Wymierna korzyścią projektu jest również współpraca z ŚOB, która będzie kontynuowana. Projekt stał się również bodźcem do napisania nowego projektu Comenius-Partnerstwo Wielostronne na lata 2013-2015.Uważam, że projekt pomógł zintegrować środowisko lokalne , czy to w czasie pomocy przy wizycie partnerów w naszym kraju, czy podczas organizacji imprez w szkole. Podczas realizacji projektu wypracowano wiele produktów końcowych/ głównie prezentacji multimedialnych/, które mogą być wykorzystywane w przyszłości.

środa, 12 czerwca 2013

WIZYTA W HISZPANII
Wizytą w hiszpańskim miasteczku San Bartolomé Szkoła Podstawowa nr 8 w Mikołowie- Paniowach zakończyła realizację Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, typ projektu: Comenius, tytuł programu: „Ecology and Recycling Waste Materials”.
Celem projektu było promowanie świadomości ekologicznej, idei recyklingu, świadomości zagrożeń dla środowiska naturalnego, sposobów ochrony bogactwa i piękna przyrody.
W ramach projektu uczniowie wykonali mnóstwo prac, prezentacji, wzięli udział
w wielu międzynarodowych konkursach i przedsięwzięciach.
Oparta na przyjaźni współpraca ze szkołami w Turcji, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Litwy, Portugalii i Włoszech otwarła naszą małą szkołę na poznanie i tolerancję wobec ludzi różnych krajów i  kultur. Pozwoliła nam poznać funkcjonowanie systemów oświaty
w różnych krajach UE. 
Podczas pobytu w opartej o śródziemnomorskie wybrzeże  prowincji Alicante zwiedziliśmy Guardamar del Segura,  Orihuelę, Torrevieję, rezerwat przyrody (Lagunas de La Mata), dom rodzinny oraz Uniwersytet  im. wybitnego poety Miguela Hernándeza w Elche. Podziwialiśmy egzotyczne palmy, lśniące w słońcu białe plaże oraz rozległe pomarańczowe, cytrynowe i migdałowe gaje. Głównym punktem wizyty była wycieczka do Zenia Boulevard- centrum handlowego, które szerzy ideę recyklingu. Tam zapoznaliśmy się z zasadami segregacji odpadów i możliwościami ich ponownego wykorzystania.
Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat recyklingu, udoskonalili kompetencje językowe oraz nawiązali wiele przyjaźni, które będą owocować dalszą współpracą.